Rendement op Geluk: Hoe gelukkige werknemers bijdragen aan bedrijfssucces

Ben je ooit op je werk geweest en dacht je: “Ik voel me hier echt gelukkig”? De kans is groot dat dit gevoel niet alleen jouw dag beter maakte, maar ook een positieve impact had op je prestaties. In deze blog duiken we in het concept van ‘Rendement op Geluk’ – een fascinerende benadering die aantoont hoe het geluk van medewerkers direct bijdraagt aan het succes van een organisatie.

 

Wat is rendement op geluk?

Rendement op Geluk (ROG) is een term die steeds vaker opduikt in de zakelijke wereld. Het idee is simpel: gelukkige werknemers zijn productiever, creatiever en dragen bij aan een positieve bedrijfscultuur. Dit leidt tot betere prestaties, hogere klanttevredenheid en uiteindelijk tot een hogere winstgevendheid.

Een studie van de Universiteit van Warwick toonde aan dat tevreden werknemers tot 12% productiever zijn dan ontevreden werknemers. Bovendien, zoals onderzoek in de “American Economic Review” benadrukt, vermindert werknemersgeluk ook het verloop en ziekteverzuim, wat leidt tot lagere kosten en efficiëntere werkprocessen. Dit concept gaat verder dan alleen het welzijn van individuele werknemers; het raakt aan de kern van de bedrijfsvoering.

Door te investeren in het geluk van werknemers, investeer je als bedrijf indirect in je eigen duurzaamheid en concurrentievermogen. Het vergroten van werknemersbetrokkenheid, het stimuleren van een open en inclusieve bedrijfscultuur en het bieden van kansen voor persoonlijke en professionele groei zijn cruciale elementen van deze benadering. Zo wordt rendement op geluk een strategische pijler voor zowel werknemerswelzijn als bedrijfssucces.

 

De wetenschap achter werknemersgeluk

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben de relatie tussen werknemersgeluk en bedrijfsprestaties onderzocht. Zoals we hierboven al vertelden bleek uit een studie van de Universiteit van Warwick dat gelukkige werknemers 12% productiever zijn. Een ander onderzoek, gepubliceerd in de “Harvard Business Review”, wees uit dat gelukkige en tevreden werknemers minder vaak ziek zijn, loyaler zijn en minder snel van baan wisselen. Daarnaast toont onderzoek van de “Gallup Organization” aan dat afdelingen met meer betrokken werknemers 22% meer winstgevend zijn en een 21% hogere productiviteit hebben. Deze studies benadrukken het belang van emotioneel welzijn op de werkplek, niet alleen voor de individuele werknemer, maar ook voor de organisatie als geheel.

De psychologische aspecten van werknemersgeluk zijn ook uitgebreid bestudeerd. Volgens de “Positive Psychology” benadering, draagt het bevorderen van positieve emoties, zoals voldoening, trots en optimisme, bij aan een hogere motivatie en betere prestaties. Daarbij speelt de rol van leiderschap een cruciale factor. Leiders die positieve relaties, sterke communicatievaardigheden en een visie voor de toekomst bieden, kunnen een aanzienlijke impact hebben op het geluksgevoel van hun werknemers.

Het bevorderen van een cultuur waarin feedback en waardering centraal staan, draagt eveneens bij aan een hoger werknemersgeluk. Studies suggereren dat wanneer werknemers zich gewaardeerd en gehoord voelen, dit niet alleen hun eigen welzijn verbetert, maar ook de cohesie en de collectieve efficiëntie binnen het team verhoogt. Dit alles bevestigt dat investeren in werknemersgeluk een verstandige beslissing is die leidt tot meetbare verbeteringen in bedrijfsprestaties.

 

Geluk meetbaar maken

Hoe kan je als bedrijf het geluk van je werknemers vergroten? Geluk is te beïnvloeden op 15 verschillende assen. Deze assen zijn:

 1. Gezondheid
 2. Woning
 3. Werken
 4. Balans
 5. Gezin
 6. Relatie
 7. Contacten
 8. Vergelijken
 9. Opleiding
 10. Vertrouwen
 11. Inkomen
 12. Vrijheid
 13. Weldoen
 14. Leeftijd
 15. BNP

Door inzichtelijk te maken hoe je werknemers hierop scoren, kun je als bedrijf je steentje bijdragen. Zo kun je als bedrijf een omgeving creëren waarin werknemers zich gewaardeerd en gelukkig voelen, wat uiteindelijk leidt tot een hogere productiviteit, betere prestaties en een succesvoller bedrijf. Wil je meer en diepgaander inzicht in het geluk van je werknemers? Overweeg om het model van de Inner Smile Company te implementeren.

 

Geluk als bedrijfsstrategie

Het implementeren van geluk als een bedrijfsstrategie kan een gamechanger zijn. Google, bekend om zijn werknemer-vriendelijke omgeving, heeft een 37% hogere retentie van werknemers dan andere bedrijven. Zij zien werknemersgeluk als een essentieel onderdeel van hun succes.

 

Het rendement op werkgeluk; waarom het van toegevoegde waarde is

Het verhogen van het geluk op de werkvloer is geen luxe, maar een strategische noodzaak. Gelukkige werknemers leiden tot betere prestaties, wat weer resulteert in hoger rendement voor het bedrijf. Als je je werknemers gelukkig maakt, plukt iedereen daar de vruchten van. Dit principe wordt ondersteund door talloze studies die aantonen dat werknemerstevredenheid sterk correleert met klanttevredenheid, innovatie en bedrijfsduurzaamheid. In een tijdperk waarin talentbehoud en bedrijfscultuur steeds belangrijker worden, is investeren in werkgeluk een essentiële factor voor zakelijk succes.

Daarnaast draagt een focus op werkgeluk bij aan een positief bedrijfsimago. Werknemers die zich gewaardeerd en gelukkig voelen, zijn vaak ambassadeurs voor het bedrijf, zowel intern als extern. Dit versterkt het merk en trekt potentieel nieuw talent aan. Bovendien, in een wereld waar sociale media en online reviews een grote rol spelen, kan een positieve werkomgeving leiden tot betere beoordelingen en een sterkere reputatie.

Verder helpt een gelukkige werkomgeving bij het verminderen van werkgerelateerde stress en burn-outs, wat leidt tot minder ziekteverzuim en lagere zorgkosten. Dit heeft niet alleen een positieve invloed op de gezondheid van de werknemers, maar ook op de financiële gezondheid van het bedrijf.

Kortom, het rendement op werkgeluk is een veelzijdig concept dat verder gaat dan alleen de financiële resultaten. Het heeft invloed op vrijwel elk aspect van de bedrijfsvoering, van personeelsbehoud tot klanttevredenheid en van merkimago tot duurzaamheid. Door te investeren in het geluk van je werknemers, investeer je in de toekomst en stabiliteit van je bedrijf.

Hoe zit het met jullie werknemersgeluk op de werkvloer?

Wij bevorderen werknemerswelzijn, wat leidt tot meer betrokkenheid, productiviteit, en een sterkere bedrijfscultuur. Dit trekt kwalitatief betere werknemers aan en behoudt enthousiaste medewerkers, wat bijdraagt aan het aantrekken van nieuw talent.

Het gelukswiel.
Wat is dat?

Door middel van onze speciaal ontwikkelde app voeren we een geluksmeting uit, die over enkele weken loopt. Deze meting, ondersteund door de inzichten van Professor Ruut Veenhoven en het Geluksinstituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam, baseert zich op de meest actuele wetenschappelijke inzichten over factoren die geluk beïnvloeden.