Wanneer ben je gelukkig?

Geluk is een belangrijk element van ons leven dat niet alleen ons persoonlijke welzijn beïnvloedt, maar ook een aanzienlijke impact heeft op onze prestaties en tevredenheid op het werk. Maar wanneer ben je gelukkig? En hoe kunnen organisaties bijdragen aan het geluk van hun werknemers? In deze blog duiken we diep in de wetenschap van geluk en bieden we praktische tips voor bedrijven die streven naar een gelukkiger werkomgeving.

 

Waar bestaat geluk uit?

Wanneer ben je gelukkig? Het antwoord op deze vraag is zowel persoonlijk als universeel.

Geluk wordt vaak ervaren wanneer onze behoeften en verlangens worden vervuld, wanneer we ons verbonden voelen met anderen en wanneer we activiteiten ondernemen die ons voldoening en zingeving geven. Maar op een dieper niveau gaat geluk over het vinden van evenwicht tussen 15 verschillende factoren van ons leven, waaronder werk, relaties, woning, opleiding en de vrijheid die je ervaart.

 

De wetenschap van geluk

De wetenschap van geluk onthult dat geluk een complexe staat is, beïnvloed door een breed scala aan factoren die verder gaan dan onze onmiddellijke omgeving en ervaringen. Interessant is dat onderzoek aantoont dat geluk ook voor een deel genetisch bepaald is, wat suggereert dat onze aanleg voor geluk deels in onze DNA is verankerd. Dit samenspel tussen genetica en 15 externe invloeden benadrukt de gelaagdheid van geluk en hoe onze zoektocht naar welzijn zowel door interne als externe elementen wordt gevormd.

 

Hoe kunnen organisaties bijdragen aan geluk?

Een groot deel van onze tijd brengen we – in de meeste gevallen – door op het werk. Maar hoe kun je als organisatie ervoor zorgen dat je werknemers, zowel op de werkvloer als erbuiten, gelukkiger worden?

 

1. Creëer een positieve werkcultuur

Een positieve werkcultuur, waarin waardering respect en ondersteuning centraal staan is essentieel voor het bevorderen van geluk op de werkvloer. Dit omvat het bieden van kansen voor professionele ontwikkeling, het erkennen van prestaties en het aanmoedigen van een goede werk-privébalans.

 

2. Bevorder autonomie en zingeving

Het gevoel hebben dat je werk zinvol is en autonomie hebben in je taken draagt bij aan een groter geluksgevoel. Organisaties kunnen dit ondersteunen door werknemers inspraak te geven in besluitvormingsprocessen en door het belang van hun werk binnen het grotere geheel van de organisatie te benadrukken.

 

3. Focus op relaties

Sterke relaties op het werk zijn een belangrijke bron van geluk. Bedrijven kunnen dit faciliteren door teambuildingactiviteiten, mentorprogramma’s en netwerkevenementen te organiseren die werknemers helpen om betekenisvolle connecties met hun collega’s op te bouwen.

 

4. Kies voor een nieuw bedrijfsmodel

Naast bovenstaande tips kun je ook kiezen voor een compleet nieuw bedrijfsmodel, zoals het Inner Smile Model. Hierbij kijk je als werkgever niet alleen naar hoe je het voor je medewerkers op werkvloer kunt verbeteren, maar kijk je ook naar de andere factoren waar geluk uit bestaat.

 

Wanneer ben je gelukkig? En hoe kom je daarachter?

Wanneer ben je gelukkig en wanneer zijn je medewerkers gelukkig? En hoe meet je dit eigenlijk? Het meten van het geluk van medewerkers is cruciaal voor het creëren van een positieve en productieve werkomgeving. Gelukkige medewerkers zijn niet alleen productiever, maar dragen ook bij aan een positieve bedrijfscultuur, lagere verlooppercentages en betere prestaties. Maar hoe kun je als werkgever of HR-professional herkennen of je medewerkers gelukkig zijn? Hieronder volgen enkele belangrijke indicatoren en methoden om het geluk van medewerkers in je organisatie te beoordelen.

  • Let op veranderingen in prestaties: Een duidelijke indicator van het welzijn van een medewerker is zijn of haar prestaties. Een plotselinge verandering in productiviteit, kwaliteit van werk of betrokkenheid kan wijzen op een verandering in hun geluksniveau. Gelukkige medewerkers zijn doorgaans gemotiveerd, betrokken en productief. Ze nemen initiatief en zijn vaak bereid om extra inspanningen te leveren.
  • Beoordeel de werktevredenheid: Regelmatige enquêtes of interviews over werktevredenheid kunnen waardevolle inzichten bieden in hoe medewerkers zich voelen over hun werk, werkomgeving en de bedrijfscultuur. Vragen over hun gevoel van waardering, de relaties met collega’s en leidinggevenden, en hun mening over het management kunnen helpen bij het vaststellen van hun algehele geluksniveau.
  • Observeer de interacties tussen collega’s: De manier waarop medewerkers met elkaar omgaan kan veel zeggen over de algemene sfeer op de werkvloer. Gelukkige medewerkers hebben doorgaans positieve interacties met hun collega’s, ondersteunen elkaar en werken effectief samen. Een toename van conflicten, isolatie of negatieve interacties kan wijzen op een probleem met het welzijn van medewerkers.
  • Let op aanwezigheid en verzuim: Een hoog verzuimpercentage of een toename in het aantal dagen dat medewerkers ziek zijn, kan een teken zijn van stress, burn-out of ongelukkig zijn op het werk. Terwijl af en toe ziekte normaal is, kan een patroon van frequente afwezigheid wijzen op diepere problemen.
  • Vraag direct naar hun welzijn: Soms is de meest directe manier om erachter te komen of medewerkers gelukkig zijn simpelweg door het te vragen. Dit kan in de vorm van regelmatige een-op-een gesprekken waarin openlijk wordt gesproken over hun gevoelens en ervaringen op het werk. Het creëren van een omgeving waarin medewerkers zich veilig voelen om hun gedachten en gevoelens te delen is essentieel.
  • Analyseer verloop en retentiecijfers: Een hoog verloop kan een indicator zijn van ontevredenheid binnen het bedrijf. Als medewerkers het bedrijf verlaten voor vergelijkbare posities elders, is het belangrijk om te onderzoeken waarom ze ongelukkig waren en wat er verbeterd kan worden.

 

Kies voor een gelukkige organisatie

Het streven naar geluk op de werkvloer is geen eenmalige actie, maar een voortdurend proces van aandacht, zorg en aanpassing aan de veranderende behoeften van medewerkers. Het begrijpen van de complexiteit van geluk en de veelzijdige benaderingen om dit te bevorderen, benadrukt de noodzaak voor organisaties om een holistische kijk op welzijn te hanteren. Door actief te luisteren naar medewerkers, hun prestaties en interacties te observeren, en regelmatig feedback te verzamelen, kunnen bedrijven een omgeving creëren waarin iedereen zich gewaardeerd en gelukkig voelt.

De implementatie van strategieën zoals het creëren van een positieve werkcultuur, het bevorderen van autonomie en zingeving, het focussen op relaties en het overwegen van een nieuw bedrijfsmodel zoals het Inner Smile Model, toont aan dat geluk op het werk haalbaar is. Het vereist echter een toewijding van het management en HR-professionals om deze principes te integreren in het dagelijkse bedrijfsleven en om een omgeving te cultiveren die niet alleen het zakelijke succes bevordert, maar ook het persoonlijke welzijn van elke medewerker.

Geluk op de werkvloer is een essentiële factor voor het succes van een organisatie. Het gaat niet alleen om het verbeteren van de bottom line, maar ook om het creëren van een duurzame en ondersteunende gemeenschap waar elke medewerker zich gewaardeerd, gerespecteerd en verbonden voelt. Door voortdurend te streven naar verbetering en door de principes van geluk in de kern van de bedrijfsfilosofie te integreren, kunnen bedrijven floreren en een positieve impact hebben op het leven van hun werknemers. Het pad naar geluk is een reis die we samen ondernemen, waarbij elke stap in de richting van een gelukkiger werkomgeving bijdraagt aan het welzijn van de individu en de collectieve kracht van het bedrijf als geheel.

Hoe zit het met jullie werknemersgeluk op de werkvloer?

Wij bevorderen werknemerswelzijn, wat leidt tot meer betrokkenheid, productiviteit, en een sterkere bedrijfscultuur. Dit trekt kwalitatief betere werknemers aan en behoudt enthousiaste medewerkers, wat bijdraagt aan het aantrekken van nieuw talent.

Het gelukswiel.
Wat is dat?

Door middel van onze speciaal ontwikkelde app voeren we een geluksmeting uit, die over enkele weken loopt. Deze meting, ondersteund door de inzichten van Professor Ruut Veenhoven en het Geluksinstituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam, baseert zich op de meest actuele wetenschappelijke inzichten over factoren die geluk beïnvloeden.